SAMSUNG CSC

De Laarhoeve wil een ‘zo gewoon mogelijk’ bedrijf zijn. We streven daarom naar een minimale inmenging vanuit de zorg en maximale integratie met de maatschappij. Onze basiswaarden in de coaching zijn:

 • Hulpvaardig
  Als een medewerker vast loopt is er altijd een coach of vrijwilliger bereid en bereikbaar om hem of haar direct verder te helpen. Hierna kan de medewerker met zoveel mogelijk zelfstandigheid weer verder kan werken.
 • Alert
  Onze coaches reageren alert en direct op situaties die zich voordoen of als een medewerker een terugval heeft.
 • Realistisch
  Medewerkers hebben begrensde mogelijkheden, het is onze uitdaging deze voorzichtig te verleggen en te zorgen voor ontwikkeling.
 • Rustig
  We gebruiken onze landelijke omgeving om rust te creëren en er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk incidenten plaatsvinden.
 • Instruerend
  Coaches en vrijwilligers geven duidelijk instructie aan werknemers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden (bijvoorbeeld een schil-instructie).
 • Eerlijk
  Wij zijn eerlijk tegen elkaar en tegen werknemers en zorgen voor heldere communicatie.

4 R’s

Rust, Ruimte en Regelmaat zijn voor iedereen op ons bedrijf belangrijke uitgangspunten. Als onderneming vinden wij ook dat ‘resultaat’ hiertoe behoort. Als boerderij en moderne zorgonderneming is het een mooie uitdaging om met weinig middelen een mooi resultaat te boeken voor medewerkers, de maatschappij en de zorgondernemer.

Wij zijn nadrukkelijk niet toegankelijk voor bedlegerige- en/of rolstoelafhankelijke cliënten. Daarnaast is op De Laarhoeve geen plaats voor crisisopvang.

Vanzelfsprekend hebben we een beleid gericht op het leveren van de juiste zorg. Meer hierover kan je lezen op ‘Voor Zorgprofessionals‘.

Via de pagina contact kun je via telefoon, e-mail en andere online kanalen contact met ons opnemen.