MVO en duurzaamheid bij De Laarhoeve

Bij De Laarhoeve staan we voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Al vanaf de start van de zorgboerderij in 2000 heeft zowel MVO als duurzaamheid een centrale rol gespeeld. In het begin heel basic met het ambachtelijk verwerken van groente en fruit van het land tot houdbare producten, het hergebruiken van materialen voor decoraties, het  persoonlijk begeleiden van cliënten bij de dagbesteding in een fijne omgeving, etc. In de afgelopen 15 jaar heeft De Laarhoeve zich ontwikkeld tot een professioneel bedrijf, waarbij duurzaamheid in alle takken van het bedrijf is terug te vinden.

MVO behoort dan ook tot de core business van De Laarhoeve. De Laarhoeve richt haar ondernemingsactiviteiten op langer termijn dan ook op drie pijlers:

Deze drie pijlers gaan altijd hand in hand met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. Dit is verankert in het beleid van De Laarhoeve en daar zijn we bij De Laarhoeve ook open, eerlijk en transparant in.

De Laarhoeve en de ISO 26000 richtlijn

Bij De Laarhoeve passen we (vrijwillig) daar waar mogelijk de internationale ISO 26000 richtlijn toe in de bedrijfsvoering én bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij De Laarhoeve zien we het belang hiervan en handelen hier ook naar op de thema’s die voor ons van toepassing zijn.