Zorgboerderij De Laarhoeve is een kleinschalig particulier bedrijf, waar een breed scala aan agrarisch-gerelateerde werkzaamheden wordt aangeboden, die zowel binnen als buiten plaatsvinden en geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Zorgboerderij De Laarhoeve beschikt over verschillende kwaliteitskeurmerken, erkenningen en waarborgen en een AWBZ-erkenning.

Welke werknemers kunnen bij ons terecht?

De werkzaamheden bij ons zijn veelzijdig en daardoor geschikt voor een brede doelgroep van werknemers die actief bezig willen zijn. Onze kracht zit in Rust, Ruimte en Regelmaat en het verminderen van prikkels.We ervaren dat dit vooral bij indicaties ZZP 6 en 7 goed aanslaat. Maar ook deelnemers met arbeidsritmeproblemen, uitstroom vanuit de Sociale Werkplaats of mensen met bijvoorbeeld burn-out kunnen bij ons een goed werkritme (her)vinden.

De activiteitenplannen van de deelnemers worden door gekwalificeerde krachten opgezet en op een samenwerkende manier met de deelnemers uitgevoerd. Minstens één maal per jaar houden we met iedere deelnemer een jaarevaluatie. Onze activiteitenbegeleiders nemen deel aan de evaluaties van de instelling waar de deelnemer woont.

Intake, proefperiode en plaatsing

Voordat we een werknemer plaatsen, voeren we een intakegesprek op De Laarhoeve en als uit dit gesprek blijkt dat een werknemer op de juiste plek is bij De Laarhoeve, spreken we een proeftijd af. Als we overgaan tot definitieve plaatsing willen we graag een summiere beeldbeschrijving van de werknemer. Een werknemer moet minimaal 4 dagdelen willen werken zodat er een echt werkritme ontstaat. Voor werknemers met een GGZ-indicatie kunnen we langzamer opbouw afspreken. Op onze zorgboerderij werken we van 9.30 uur tot 16.30 uur en binnen een straal van 15 kilometer is vervoer van en naar De Laarhoeve mogelijk (mits indicatie).

Op onze zorgboerderij plaatsen we niet meer dan twee mensen tegelijk. Een proefperiode vraagt  veel tijd en aandacht van onze coaches en die willen we ook geven. Voor optimale integratie met de omgeving plaatsen we bij voorkeur werknemers uit de regio.

Plaatsingsvoorwaarden

De Laarhoeve accepteert alleen werknemers met een passende indicatie. Op basis van deze indicatie kan een werknemer worden geplaatst worden via PGB, de drie regionale zorgaanbieders (Amarant, ASVZ en Prisma) of op onze AWBZ-erkenning.