Als zorgboerderij en productverwerkingsbedrijf moet je aan verschillende kenmerken, keurmerken en waarborgen voldoen. Dit is om er voor te zorgen dat de zorg die geboden wordt én de producten die gemaakt worden kwalitatief goed zijn. Onze zorgboerderij beschikt over veel verschillende erkenningen, keurmerken en waarborgen. Welke? Dat lees je hieronder. We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Zorgboerderij De Laarhoeve beschikt over:

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen “Kwaliteit laat je zien!’ van de Federatie Landbouw & Zorg
De Federatie van Landbouw & Zorg heeft een methode ontwikkelt die kwaliteit op een zorgboerderij zichtbaar en meetbaar maakt. Op De Laarhoeve zijn wij vanaf 2007 in het bezit van dit kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem wordt geaccepteerd door Zorgverzekeraars, Ministerie van VSW, Samenwerkende zorginstellingen, Per Saldo, de arbeidsinspectie, de voedsel en warenautoriteit.

AWBZ-erkenning
Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt. Wij beschikken over een eigen AWBZ-erkenning (officieel de AWBZ-toelating genoemd).

HACCP
De productverwerking gebeurt volgens HACCP-normen.

Bedrijfscertificaat van Het Groene Woud 
De Laarhoeve heeft dit certificaat verkregen omdat we op de Laarhoeve een actieve bijdrage leveren aan het herstel van de oorspronkelijke natuurwaarde van ons terrein en het gedeelte in de ecologische hoofdstructuur.

Productcertificering van Kempen Goed 
De certificering van Kempen Goed waarborgt zorgvuldige productverwerking.

Verder is De Laarhoeve lid van Federatie van Landbouw & Zorg, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, een inkooporganisatie voor zorg,  ZLTO, en Land van de Hilver.

Certificaten