Ontwikkelboerderij De Laarhoeve is een kleinschalig particulier bedrijf, waar een breed scala aan agrarisch-gerelateerde werkzaamheden wordt aangeboden, die zowel binnen als buiten plaatsvinden en geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Zorgboerderij De Laarhoeve beschikt over verschillende kwaliteitskeurmerken, erkenningen en waarborgen en een AWBZ-erkenning.

Welke medewerkers kunnen bij ons terecht?

De werkzaamheden bij ons zijn veelzijdig en daardoor geschikt voor een brede doelgroep van medewerkers die actief bezig willen zijn. Onze kracht zit in Rust, Ruimte en Regelmaat en het verminderen van prikkels.We ervaren dat dit vooral bij indicaties ZZP 6 en 7 goed aanslaat. Maar ook medewerkers met arbeidsritmeproblemen, uitstroom vanuit de Sociale Werkplaats of mensen met bijvoorbeeld burn-out kunnen bij ons een goed werkritme (her)vinden.

De activiteitenplannen van de deelnemers worden door gekwalificeerde krachten opgezet en op een samenwerkende manier met de medewerkers uitgevoerd. Minstens één maal per jaar houden we met iedere medewerker een jaarevaluatie. Onze activiteitenbegeleiders nemen deel aan de evaluaties van de instelling waar de medewerker woont.

Intake, proefperiode en plaatsing

Voordat we een medewerker plaatsen, voeren we een intakegesprek op De Laarhoeve en als uit dit gesprek blijkt dat een medewerker op de juiste plek is bij De Laarhoeve, spreken we een proeftijd af. Als we overgaan tot definitieve plaatsing willen we graag een summiere beeldbeschrijving van de medewerker. Een medewerker moet minimaal 4 dagdelen willen werken zodat er een echt werkritme ontstaat. Voor medewerker met een GGZ-indicatie kunnen we langzamer opbouw afspreken. Op onze ontwikkelboerderij werken we van 9.30 uur tot 16.30 uur en binnen een straal van 15 kilometer is vervoer van en naar De Laarhoeve mogelijk (mits indicatie).

Op onze ontwikkelboerderij plaatsen we niet meer dan twee mensen tegelijk. Een proefperiode vraagt veel tijd en aandacht van onze coaches en die willen we ook geven. Voor optimale integratie met de omgeving plaatsen we bij voorkeur medewerkers uit de regio.

Plaatsingsvoorwaarden

De Laarhoeve accepteert alleen werknemers met een passende indicatie. Op basis van deze indicatie kan een medewerker worden geplaatst worden via PGB, de drie regionale zorgaanbieders (Amarant, ASVZ en Prisma) of op onze AWBZ-erkenning.