Voor: doorverwijzers, ambtenaren, zorginstellingen, coaches

LaarhoeveBij deze nodigen De Laarhoeve en Helicon u van harte uit voor de ‘Informatiebijeenkomst scholing op De Laarhoeve’ op dinsdag 23 juni 2015.

De Laarhoeve is al 16 jaar een zorgboerderij waar mensen met een beperking een plek hebben gevonden. Op De Laarhoeve kunnen mensen die door hun beperking op de reguliere arbeidsmarkt niet terecht kunnen, op eigen niveau, met professionele begeleiding waar nodig, komen werken.

Met ingang van het komend schooljaar gaat De Laarhoeve ook scholing faciliteren. In samenwerking met Helicon gaat De Laarhoeve vanaf september 2015 een leerwerktraject aanbieden voor leerlingen die om diverse redenen op reguliere scholen niet terecht kunnen. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om op De Laarhoeve een entree diploma te behalen in ‘plantenteelt, groenvoorziening’ en ‘voedingsmiddelen’. De theorie en praktijk worden op De Laarhoeve aangeboden. De groep zal bestaan uit 12 leerlingen.

Hier kan je meer lezen over Scholing en MBO 1 diploma behalen op De Laarhoeve.

Informatiebijeenkomst scholing op De Laarhoeve

Hierbij nodigen wij u mede namens Helicon van harte uit aanwezig te zijn bij de voorlichtings- en informatiebijeenkomst:

Datum: Dinsdag 23 juni 2015
Tijd: 16.00 – 17.00 uur
Adres: De Laarhoeve, Laarstraat 16,  5087 BG Diessen
Aanmelden:  I.v.m. de ruimte, willen wij graag weten hoeveel deelnemers  wij kunnen verwachten. Kunt u ons laten weten met hoeveel personen u komt door een email te sturen naar: judy.kerkhofs@delaarhoeve.nl
Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judy Kerkhofs, telefoon: 013-5044744.

Wij hopen u op dinsdag, 23 juni 2015 te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Judy Kerkhofs De Laarhoeve