Hoe voorziet De Laarhoeve in de behoeften van mensen en hoe gaat zij met hun belangen om?

Bij De Laarhoeve komen veel verschillende mensen samen. Cliënten, medewerkers, consumenten, leveranciers, stakeholders, telers, kwekers, producenten, de mensen uit de omgeving met natuurlijk de samenleving als geheel als achtergrond. Het beleid van De Laarhoeve is vooral gericht op het goed regelen en voorwaarden scheppen als het gaat om onderwerpen als: gezondheid en veiligheid op de werkplek, het behouden van medewerkers, naleven en respecteren van arbeidsrechten en mensenrechten, scholing, stagebeleid, arbeidsomstandigheden bij uitbesteden of ingekochte activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid van de onderneming, discriminatie en diversiteit op de werkvloer.

Net zo belangrijk vinden we bij De Laarhoeve:

  • de ontwikkeling van cliënten, personeel en vrijwilligers
  • continu aandacht voor een zinvolle dagbesteding van de verschillende cliënten, waarbij we altijd kijken naar het eigen tempo en eigen kunnen.
  • re-integratie van mensen
  • het werken en wonen in kleine teams
  • het bieden van variatie in werkzaamheden