Hoe geeft De Laarhoeve economische invulling bij het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Wij zijn met onze zorgboerderij de uitdaging aan gegaan om een goede zorgboerderij te zijn. Een goede zorgboerderij is volgens ons een zorgboerderij die altijd oog heeft voor haar mensen en alles op alles zet om economisch gezien bestaansrecht op te bouwen, zodat we onze zorgfunctie ook kunnen blijven vervullen. En dat vraagt om innovatie en creativiteit. Zo hebben we bij De Laarhoeve onze kosten verlaagd door onze processen te optimaliseren en innovatief en creatief om te gaan met energie, materialen en middelen.

Winst is niet alleen uit te drukken in geld

Bij winst denk je al snel aan geld. Bij De Laarhoeve betekent winst veel meer. Het gaat niet alleen om wat er onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, reputatie en het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en organisaties die om duurzame producten vragen.

Bij De Laarhoeve boeken we winst als we zien met hoeveel plezier onze mensen aan de slag gaan, als we zien hoe we keer op keer mooie producten weten af te leveren of als we zien hoe mooi onze boerderij er weer bij ligt. Of hoe sterk onze regionale positie is, waardoor we de streek versterken, ketens verkorten en veel verschillende partijen bij elkaar brengen.

De Laarhoeve is een spil in de keten van het verwerken van (streek)producten, waarbij we intensief samenwerken met ondernemersorganisaties (Land van Hilver, Kempen Goed, Het Groene Woud, ZLTO), maar ook met kennisinstellingen, scholen, telers, kwekers en de Coöperatie Streekproducten Kempen Goed. Door deze spilfunctie brengen we vele partijen bij elkaar. En daar zijn we trots op. Dat alleen al is al winst.