De Laarhoeve biedt een publieke toegankelijk actieve werkomgeving aan deelnemers. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers niet bezig gehouden worden, maar nuttig bezig zijn. Onze boerderij richt zich daarom vooral op werken en wonen, en minder op beleving.

Nuttig, open en toegankelijk

Door nuttig werk ontwikkelen deelnemers een sterk gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid voor “hun” werk. Onze locatie leent zich voor veel vormen van bedrijvigheid en we zijn een toegankelijke omgeving waar omwonenden, bezoekers, toeristen en leveranciers gemakkelijk en graag komen.

Het team van De Laarhoeve stemt de aangeboden werkzaamheden op de talenten van de deelnemer. Onze opdracht is steeds te kijken naar de mogelijkheden van de cliënten en niet naar de beperking. We hebben een breed spectrum aan werkzaamheden op diverse niveaus. We verwerken brandhout, telen sierbloemen in onze pluktuin en hebben een professionele productiekeuken waar we fruit verwerken tot een heerlijke jam.

Op onze boerderij neemt iedereen op zijn of haar manier deel aan het arbeidsproces. Begeleiders, deelnemers en vrijwillers; iedereen doet mee. Onze arbeidsmatige dagbesteding vindt plaats in kleine groepen, waardoor iedereen met de juiste begeleiding kan doen wat hij/zij leuk vindt met begeleiding op zijn/haar eigen niveau.