Zorgboerderij De Laarhoeve biedt ruimte voor dagbesteding, waarbij we binnenkort op onze zorgboerderij uitbreiden naar 24-uurs zorg. Wij willen een kleinschalige woon/werkomgeving zijn, waarbij we iedereen op zijn of haar eigen niveau op een zo normaal mogelijk manier zinvol aan de maatschappij laten deelnemen. Vanzelfsprekend onder voldoende deskundige en gediplomeerde begeleiding.

Door de actieve manier van werken en het nuttig bezig zijn, krijgen deelnemers een positiever zelfbeeld. Moe en voldaan als ze op hun woonsituatie komen en daardoor zien we gedragsproblemen verminderen. Ook kan het medicijnverbruik soms na verloop van tijd verminderd worden.

Zorgboerderij De Laarhoeve: 3-in-1

Zorgboerderij De Laarhoeve is één bedrijf met drie met elkaar verbonden onderdelen: dagbesteding, productverwerking en wonen, momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van De Laarhoeve Wonen.

We werken samen waar kan en doen dingen afzonderlijk als het moet. Elk bedrijfsonderdeel heeft een eigen (meewerkend) leidinggevende, die het werk naar de activiteitenbegeleiders vertaalt. Hierboven staat een manager voor het geheel. Op deze manier zorgen we voldoende inhoudelijke expertise per bedrijfsonderdeel.